Seminer: WALDORF PEDAGOJİSİNİN TEMELLERİ

 "Waldorf Pedagojisinin Temelleri" semineri 10 Mayıs Perşembe günü uluslararası Waldorf doçentlerimizden sayın Alfred Rahmen ve ESDD başkanı Tarhan Onur tarafından Yerdeniz'de gerçekleştirildi. 

Aileler, yuva ve okul kurucuları, eğitmenler, eğitim gönüllüleri olarak birlikte hangi adımları atacağımıza dair derinlik, cesaret ve ilham verici bu buluşma için sayın Tarhan Onur özelinde Eğitim Sanatı Dostları Derneği ve sayın Alfred Rahmen'e teşekkür ederiz.