Eğitimsel İlkeler

Eğitimsel İlkeler

Waldorf prensiplerine dayanan programlar coğrafya, kültür, çocuk sayısı, yaş grubu ve bireysel öğretim yaklaşımına göre farklılık gösterebilir. Ancak farklılıklarına rağmen, ortak noktaları belirli bazı temel özelliklerdir:

  • Her çocuğa karşı sevgiyle ilgi gösterilmesi ve her çocuğun olduğu gibi kabul edilmesi
  • Küçük yaştaki çocukların temel etkinliği olan, basit malzemelerle kendi kendine oyun başlatmasına imkân tanınması. Çünkü çocuğun işi oyundur ve ancak bu tip oyunlarla uğraşırken yaşadığı deneyimleri anlayıp sindirebilir.
  • Çocukların taklitle, farklı duyusal izlenim ve deneyimlerle, fiziksel hareketle öğrendiklerinin farkında olunması. Etrafını keşfetmek, fiziksel ve sosyal çevresini aktif bir şekilde deneyimlemek çocuğun doğal eğilimidir. Çocuğun bulunduğu çevre sınırları olan, belli bir yapı ve koruma sunan bir ortamdır ancak aynı zamanda risk almasını ve zorluklarla karşılaşma olanağı da sunar.
  • Çocuğun dünya ile sağlıklı bir ilişkisi kurmasına destek olmak için sanal deneyimlerdense gerçek deneyimlere odaklanılması
  • Hayal gücü ve yaratıcılığın sağlıklı bir biçimde gelişmesi için masal-öykü anlatma, müzik, çizim-resim, ritmik oyunlar, şekillendirme gibi sanatsal aktiviteler
  • Mutfak ve bahçe işleri, el işleri ve ev işleri gibi anlamlı uygulamalı işler çocukların insani kabiliyetlerinin açığa çıkmasına olanak yaratır. Bu noktada vurgulanan, öğrenme çıktılarından ve sonuçlardan çok yaşam süreçleridir.
  • Çocuğa güven veren, kurulan ilişkilerin anlamını ve yaşamın birlik ve bütünlüğünü hissettiren gün, hafta ve yıl boyunca öngörülebilir ritmik düzenler. Mevsimsel kutlamalar ve diğer festivaller kültürel ve coğrafi koşullara göre kutlanır.
  • Çocuk gelişiminin en sağlıklı şekilde olabilmesi için ana-babalar, eğitmenler ve çocuklar arasında sağlıklı sosyal ilişkilerin kurulduğu bir topluluk gerektiğinin farkındayız. Çabalarını dünya çapında kültürel bir dürtünün bir parçası olarak gören Waldorf eğitmenleri de bakımını ve eğitimini üstlendikleri çocukların çevresinde böylesi bilinçli ve dayanışmacı topluluklar oluşturmak için uğraşmaktadır.

 

Waldorf yuvasının sahip olması gereken temel özellikler olarak kabul ettiğimiz bu ilkeler, 32 ülkede görev yapan erken çocukluk eğitmenleri ve asistanlarından oluşan IASWECE Konsey üyeleri tarafından hazırlanmıştır.

Kaynak: IASWECE – International Association for Steiner/Waldorf Early Childhood Education / Uluslararası Steiner/Waldorf Erken Çocukluk Eğitimi Derneği

http://www.iaswece.org/home/

http://www.iaswece.org/waldorf-education/what-is-waldorf-education/