YAŞARKEN ÖĞRENME

Okul yaşama hazırlık yeri değil, yaşamın kendisidir.

Çocukların taklitle, farklı duyusal izlenim ve deneyimlerle, fiziksel hareketle öğrendiklerinin farkındayız. Bahçe işleri, el ve ev işleri, bir bitki veya hayvanın sorumluluğunu almak gibi anlamlı ve uygulamalı işler çocukların insani kabiliyetlerinin açığa çıkmasına olanak yaratır.

Bu noktada vurgulanan, öğrenme çıktılarından ve sonuçlardan çok yaşam süreçlerinin kendisidir.